Časté dotazy

Brinkmann DC 260/45

Umíte čerpat beton při výstavbě zdí, např. ze ztraceného bednění?

Stroj tlakuje kompresorem Atlas Copco a díky tomu může tlaková hadice pulsovat. Na konci tlakových hadic je instalována koncová trojnožka, která musí být na pevném podloží. 

Umíte čerpat beton do základů staveb?

Stroj čerpá betonové potěry mokré, zavlhlé, konvenční bez lámaného kameniva. Lze přimíchat polypropylenová vlákna pro spojitost potěru. Lité a konstrukční betony s kamenivem (drtí) stroj neumí čerpat. Typ betonu je na posouzení dle projektu stavby.

Umíte čerpáním stříkané omítky?

Stroj Brinkmann DC 260/45 je vhodný především pro realizaci podlah a jiných ploch.