1. Ceník služeb a podmínky spolupráce - čerpání betonu 

 Putzmeister P715 - pístové čerpadlo

1. Přistavení stroje do 50-ti km tam a zpět, příprava a promazání hadic, pohonné hmoty, obsluha stroje, čištění stroje na stavbě

3 900 Kč

2. Čerpání betonu

1 600 Kč / hod

3. Přečerpaný materiál

40 Kč / m3

4. Vzdálenost čerpání nad 25bm (25bm je zdarma)

      (Objednatel zajistí roznášku hadic a sbalení)

50 Kč / m

5. Doprava nad 60 km (počítána cesta tam a zpět)

30 Kč / km

6. Nemožnost mytí stroje na stavbě - přemístění stroje do recyklačního místa a mytí v betonárně

1 500 Kč

7. Roznáška a balení hadic obsluhou stroje

     (Cena v případě, že obsluha stroje roznáší a sbalí hadice)

60 Kč / bm


PODMÍNKY SPOLUPRÁCE 

  • Hodinová sazba (bod č. 2) je započata smluveným časem příjezdu autodomíchače a končí jeho odjezdem ze stavby. Čas příjezdu čerpadla a jeho odjezd je zahrnut v ceně přistavení (bod č. 1). Příjezd čerpadla na staveniště bývá cca 1 hod. předem.
  • Jsme vybaveni vlastní vodou, zákazník nemusí nutně zajišťovat.
  • Vhodné je zajistit obsluze stroje umýt stroj a dopravní vedení v místě stavby.
  • Zákazník zajistí pomocnou sílu při zapojení, demontáži a čištění dopravního vedení.
  • Ukládku betonu, konec hadice a manipulaci s ní si zákazník během čerpání zajišťuje sám. Obsluha pouze obsluhuje čerpadlo a dohlíží na snadný průběh betonáže.
  • U staveb, které jsou specifickými podmínkami náročné pro přípravu nebo dostupnost je cenová kalkulace zpracována individuálně. 

Ceník platný na rok 1.1.2024